قیمت روز ایزوگام

اگر به دنبال قیمت روز انواع محتلف ایزوگام های موجود در بازار ایران هستید باید بدانید که به مرجع درستی مراجعه کرده اید.

ردیفبرندنام محصولمشخصات محصولوزن (کیلوگرم)ضخامت (میلیمتر)قیمت (تومان)
1هیرمانایزوگام هیرماندولایه فویل دار50532000
2هیرمانایزوگام هیرماندولایه ساده50530000
3هیرمانایزوگام بردین دلیجاندولایه فویل دار42428000
4هیرمانایزوگام بردین دلیجاندولایه ساده42426000
5هیرمانایزوگام حلزوندولایه فویل دار403.526500
6هیرمانایزوگام حلزوندولایه ساده403.524500
7هیرمانایزوگام شرق مشکین دلیجاندولایه فویل دار40324500
8هیرمانایزوگام شرق مشکین دلیجاندولایه ساده40322500
9هیرمانایزوگام طرح دار حلزوندولایه طرح دار403.530000
10هیرمانایزوگام طرح دار شرقدولایه طرح دار40328000
11ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوگام ساده
12ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوگام فویل دار
13ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوگام ماسه ای
14ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوگام سنگریزه ای
15ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوگام تک لایه ای ترموباندی
16ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوگام تک لایه ای پلي استر دوختي
17ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوگام T2
18ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوفوندو (پرایمر بنزینی)
19ایزوگام پشم شیشه ایرانایزوشینگل
20ایزوگام پشم شیشه ایرانايزوپاستا (پرایمر آبی )
21ایزوگام پشم شیشه ایرانبیتومن ژئوممبرین(BGM)
22ایزوگام شرقایزوگام بر پایه قیر اکسیدهدولایه ساده
23ایزوگام شرقایزوگام بر پایه قیر اکسیدهدولایه فویل دار
24ایزوگام شرقایزوگام اصلاح شدهپلیمرهای پلاستیکی
25ایزوگام شرقایزوگام اصلاح شدهپلیمر های الاستیکی
26ایزوگام شرقایزوپلیمر شرق
27ایزوگام شرقایزولایر شرق
28سامان بام دلیجانایزوگام صادراتی اکسیر
29سامان بام دلیجانایزوگام صادراتی یلما
30سامان بام دلیجانایزوگام صادراتی اساطیر
31سامان بام دلیجانایزوگام گوهر شرق
32سامان بام دلیجانایزوگام زرفام شرق
33سامان بام دلیجانایزوگام طرح دار
34آسیا گستر دلیجانایزوگام شرق عایق گرمی
35آسیا گستر دلیجانایزوگام آسیا روف
36آسیا گستر دلیجانایزوگام اصیل آسیا صادراتی
37آسیا گستر دلیجانایزوگام اصیل آسیا
38آسیا گستر دلیجانایزوگام پشم شیشه 1118
39آسیا گستر دلیجانایزوگام آسیا گستر
40ایزوگام سراپوش دلیجان
41 شرکت آساایزوگام حصار دلیجان
42 شرکت آساایزوگام سراپوش دلیجان
43 شرکت آساقیرگونی
44 شرکت آساآسفالت
45عقیق لایه دلیجانایزوگام سروش شرق
46عقیق لایه دلیجانایزوگام عقیق لایه
47عقیق لایه دلیجانایزوگام نگار شرق
48عقیق لایه دلیجانسایبان گستر سبز
49عقیق لایه دلیجانسایبان گستر طلایی
50ایزوگام شرق گسترپاتریس بام دلیجان
51ایزوگام شرق گسترپریسان بام
52گستر بام دلیجان عایق رطوبتی B.P.P
53گستر بام دلیجانعایق رطوبتی B.O.F
54گستر بام دلیجانپرایمر
55پترو پالایش مروارید دلیجانایزوگام پارس بام ممتاز
56پترو پالایش مروارید دلیجانایزوگام تاج
57پترو پالایش مروارید دلیجانایزوگام شرق داما
58پترو پالایش مروارید دلیجانایزوگام شرق مریخ
59پترو پالایش مروارید دلیجانایزوگام گستر گام بهروز
60پترو پالایش مروارید دلیجانایزوگام پشم شیشه مرکزی
بام گستر دلیجانایزوگام فویل دار
بام گستر دلیجانایزوگام پودری
بام گام قیر
دماوند بام دلیجانصادراتی بام ساختماندولایه فویل دار
دماوند بام دلیجانصادراتی بام ساختماندولایه پودری
ایران قیر پاسارگاد
WhatsApp chat